روش های پرداخت

هزینه سفارشم را ازچه راه هایی می توانم پرداخت کنم؟

مشتریان می توانند علاوه بر پرداخت وجه سفارش بصورت آنلاین یا کارت به کارت، وجه سفارش خود را در محل و هنگام دریافت سفارش بصورت نقدی و یا از طریق دستگاه پوز پرداخت نمایند.
 
جهت محقق کردن این امر کلیه کالارسان های فروشگاه اینترنتی قاتق، مجهز به دستگاه پوز  گردیده اند تا مشتریان به راحتی وجوه سفارش های خود را در محل پرداخت نمایند.